clear sky
8°C
25.04.2024.
Beograd
eur
117.1643
usd
109.4482
Odaberi pismo
Odaberi grad
 • Beograd
 • Dečani
 • Jagodina
 • Kragujevac
 • Kruševac
 • Niš
 • Novi Sad
 • Orahovac
 • Pančevo
 • Pirot
 • Priština
 • Prizren
 • Sombor
 • Subotica
 • Štrpce
 • Užice
 • Vranje
 • Vršac
 • Zrenjanin
 • Zvečan
Podešavanja Sačuvane vesti Pretraga Navigacija
Podešavanja sajta
Odaberi pismo
Odaberi grad
 • Beograd
 • Dečani
 • Jagodina
 • Kragujevac
 • Kruševac
 • Niš
 • Novi Sad
 • Orahovac
 • Pančevo
 • Pirot
 • Priština
 • Prizren
 • Sombor
 • Subotica
 • Štrpce
 • Užice
 • Vranje
 • Vršac
 • Zrenjanin
 • Zvečan

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti reguliše način na koji Srbija danas prikuplja, koristi, održava i otkriva informacije prikupljene od korisnika sajta, aplikacije i drugih platformi Srbije danas u skladu sa pozitivnopravnim propisima - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL)

Pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti podrazumeva svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet pomoću takvog podatka određen ili odrediv;
 • Lice na koje se podaci odnose podrazumeva fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Rukolavac podrazumeva Srbiju danas, budući da ona odrađuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;
 • Obrađivač obuhvata fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, prosleđivanje, čuvanje ali i ostale radnje korišćenja podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrada);
 • Poverenik podrazumeva Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

Pristajanjem na Uslove korišćenja, dajete saglasnost Srbiji danas da prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke, te da odlučuje o ciljevima i metodama obrade Vaših ličnih podataka, tj.kako će se vaši podaci koristiti. Svaka obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna

Srbija danas poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika te može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Prikupljeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta, a u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Srbija danas može da prikuplja lične identifikacione podatke od korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se podatke koji se prikupljaju kada korisnici posete sajt, registruju se na sajtu, odgovore na anketu kao i u vezi sa drugim aktivnostima i uslugama koje su korisnicima stavlljene na raspolaganje. Od korisnika se može tražiti, po potrebi, ime, adresa e-pošte, pol, datum rođenja, zemlja porekla, obrazovanje, profesija, broj mobilnog telefona. Korisnici uvek mogu odbiti da daju lične identifikacione podatke, osim što ih to može sprečiti da se angažuju u određenim aktivnostima vezanim za sajt.

Prava korisnika

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23 ZZPL);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo lica o čijim se podacima radi da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. (član 26 ZZPL);
 • Pravo na ispravku, pravo lica o čijim se podacima radi na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29 ZZPL);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade, pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka, pravo lica o čijim se podacima radi da primi njegove/njene podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. ZZPL);
 • Pravo na prigovor, pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37 ZZPL;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti, pravo lica da bude obavešteno o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53 ZZPL;
 • Pravo na obraćanje Povereniku;

I druga prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Srbija danas obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe:

- u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
- u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, do isteka trajanja ugovorne obaveze
- ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
- za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

Srbija danas ne prodaje, ne trguje niti ustupa na koriščenje lične identifikacione podatke korisnika drugima. Možemo da delimo generičke agregirane demografske informacije koje nisu povezane ni sa kakvim ličnim identifikacionim podacima u vezi sa posetiocima i korisnicima sa našim poslovnim partnerima, pouzdanim filijalama i oglašivačima. Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije ili na zahtev državnih organa u skladu sa važečim pripisima Republike Srbije.

Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose a koje su garantovane zakonom. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa Vašim podacima možete postaviti putem mejla office@srbijadanas.com

PRAVILA O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIES)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se koriste na sajtu da učine korisničko iskustvo efikasnijim.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga. Ako koristite ovaj sajt, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.

Korisnik može izabrati da podesi svoj veb pretraživač da odbija kolačiće ili da dobije upozorenje kada se kolačići šalju. Ako ograničite pristupk kolačićima, imajte na umu da neki delovi sajta možda neće pravilno ili u potpunosti funkcionisati.

Srbija danas se ne služi kolačićima za čuvanje ličnih podataka, stoga je privatnost korisnika uvek zagarantovana.