Četvrtak 07. dec 2023.
Prijemni.rs

Studentski život u Srbiji: Finansiranje studija pomoću studentskih poslova

Foto: Freepik
Uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u zemlji i svetu, studentski poslovi su postali ključna karika u finansijskom planiranju mnogih studenata.

S inflacijom i kontinuiranim rastom troškova života, ovi poslovi za mnoge mlade nisu više samo izvor dodatnih sredstava već i neophodan resurs. 

Kako se studenti u Srbiji finansiraju?

Finansiranje studentskog života u Srbiji podrazumeva različite strategije koje mladi primenjuju kako bi pokrili svoje obrazovne troškove.

Studentske stipendije predstavljaju čest izbor, a dodeljuju se na osnovu akademskih uspeha i socioekonomskih kriterijuma. Ukoliko ne ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, studenti se opredeljuju za studentske kredite, koji predstavljaju još jedan način finansiranja školovanja. Ovi krediti im omogućavaju da pokriju školarine i troškove života, uz obavezu vraćanja duga nakon diplomiranja.

Međutim, najrasprostranjeniji vid finansiranja studija jesu studentski poslovi. Rad tokom školovanja omogućava pojedincima da steknu dodatni prihod, grade radno iskustvo i razvijaju samostalnost kada je reč o upravljanju finansijama. Mnogi studenti se opredeljuju da tokom studija rade kako bi pokrili troškove stanovanja, ishrane i školskih materijala.

Kako pronaći posao tokom studija?

Rad tokom studija može vam pomoći da steknete finansijsku nezavisnost i razvijete veštine koje će vam koristiti u budućim karijerama. Ovaj vid angažovanja studentima će obezbediti ne samo dodatni prihod već i dragoceno iskustvo, koje će im biti od značaja profesionalnom životu. 

Kako biste pronašli odgovarajući posao, potrebno je da preuzmete nekoliko osnovnih koraka:  

1. Samoprocena 

Počnite sa samoprocenom. Razmislite o svojim veštinama, interesovanjima i raspoloživom vremenu. Koje veštine posedujete i koje biste želeli da unapredite? 

Analiziranjem sopstvenih veština i interesovanja studenti mogu identifikovati oblasti rada koje se najbolje uklapaju sa njihovim talentima. Ovaj korak im pomaže da selektivno biraju poslove koji će finansijski podržati njihovo školovanje i doprineti njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.

Pored toga, mladi imaju i opciju pronalaska zaposlenja koje nije u vezi sa njihovom budućom karijerom. To su najčešće poslovi koji studentima služe isključivo kao izvor prihoda, a koje mogu da obavljaju paralelno sa studijama.

2. Istraživanje 

Studenti mogu povećati svoje šanse za pronalaženje posla pažljivim istraživanjem. Pretražujte oglase za poslove na univerzitetskim oglasnim tablama i internetu, ili se obratite direktno poslodavcima. 

Jedan od najvećih resursa za pronalazak angažmana su studentske zadruge. To su organizacije koje pomažu studentima da pronađu privremene ili sezonske poslove tokom studija. One funkcionišu tako što povezuju studente sa potencijalnim poslodavcima koji traže radnu snagu za određene projekte ili poslove. Osim posredovanja u zapošljavanju, studentske zadruge često pružaju i podršku u vezi sa zakonima i propisima koji se odnose na studentski rad.

3. Kreiranje i prilagođavanje radne biografije

Dobro pripremljena radna biografija (CV) doprinosi lakšem pronalaženju posla. Čak i ako nemate prethodno radno iskustvo, CV vam omogućava da istaknete svoje obrazovanje, veštine i hobije koji mogu biti relevantni za potencijalne poslove. 

Ako već imate radno iskustvo, prilagođavanje CV-ja za svaku poziciju je neophodno. To pokazuje poslodavcima da ste ozbiljno razmotrili njihove zahteve i da posedujete veštine i iskustvo koji su neophodni za posao. Personalizovan CV povećava šanse da vas angažuju.

4. Networking 

Kreiranje mreže kontakata (networking) omogućava omogućava studentima da se povežu sa osobama iz industrije, profesorima i kolegama, što može dovesti do informacija o potencijalnim poslovima. Kroz networking, studenti mogu čuti o prilikama za posao putem preporuka i proširiti svoj profesionalni krug. 

5. Organizacija 

Studentski posao može doneti dodatne prihode i korisno radno iskustvo, ali je važno da ne ometa redovno izvršavanje akademskih obaveza. Organizacija vremena omogućava studentima da efikasno balansiraju između školovanja i rada, obezbeđujući tako i uspeh na fakultetu i finansijsku podršku.

 

Vremenska prognoza
Light intensity drizzle
2 Beograd