broken clouds
6°C
18.04.2024.
Beograd
eur
117.14
usd
110.2702
Odaberi pismo
Odaberi grad
 • Beograd
 • Dečani
 • Jagodina
 • Kragujevac
 • Kruševac
 • Niš
 • Novi Sad
 • Orahovac
 • Pančevo
 • Pirot
 • Priština
 • Prizren
 • Sombor
 • Subotica
 • Štrpce
 • Užice
 • Vranje
 • Vršac
 • Zrenjanin
 • Zvečan
Podešavanja Sačuvane vesti Pretraga Navigacija

Podešavanja sajta

Odaberi pismo
Odaberi grad
 • Beograd
 • Dečani
 • Jagodina
 • Kragujevac
 • Kruševac
 • Niš
 • Novi Sad
 • Orahovac
 • Pančevo
 • Pirot
 • Priština
 • Prizren
 • Sombor
 • Subotica
 • Štrpce
 • Užice
 • Vranje
 • Vršac
 • Zrenjanin
 • Zvečan

Zamke minusa po tekućem računu

24.06.2014. 09:29
bankarski službenici
bankarski službenici / Izvor: Profimedia
Minus po tekućem računu, ili kako se još naziva – dozvoljeni minus, pozajmica po tekućem računu, dozvoljeno prekoračenje i sl., je jedan od vidova kreditiranja građana od strane banke.

Kako se odobrava dozvoljeni minus?

Minusi po tekućem računu se odobravaju na osnovu redovnih mesečnih primanja, najčešće u visini mesečne zarade. Većina banaka odobrava minuse po tekućem računu „po automatizmu“, nakon prve primljene mesečne zarade. Neke banke naplaćuju jednokratnu naknadu za odobrenje dozvoljenog prekoračenja, tako da je potrebno obratiti pažnju i na cenu ove usluge.

Prema regulativi Narodne banke Srbije, dozvoljeni minus se odobrava u vremenskom periodu od maksimalno 12 meseci. Nakon isteka odobrenog minusa u tom vremenskom periodu, klijent banke je dužan da obezbedi pozitivan saldo na računu bar jedan dan, kako bi ostvario pravo na obnovu ovog vida kreditiranja u istom vremenskom periodu.

Koliko košta korišćenje minusa po tekućem računu?

Minus po tekućem računu je najskuplji vid kreditiranja građana, te je neophodno da ukoliko ga koristite, činite to sa velikom opreznošću i sa dobrim poznavanjem troškova ovakvog načina kreditiranja. Prvo pitanje koje treba postaviti službenicima banke je da li se plaća naknada za odobravanje dozvoljenog minusa? Detaljno se raspitajte u svojoj banci o efektivnoj kamatnoj stopi na korišćenje minusa po tekućem računu i ne ustručavajte se da promenite banku.

Imajte u vidu da se kamata na korišćeni dozvoljeni minus obračunava na dnevnom nivou i da Vam je u interesu da što kraće koristite minus. Svaki svoj prihod koristite za pokrivanje iskorišćenog dozvoljenog minusa, jer ćete značajno smanjiti troškove kamate.

Trudite se da nikada ne koristite maksimalno odobreni iznos dozvoljenog minusa. Vrlo lako se može desiti da pri mesečnom obračunu kamate nemate dovoljno sredstava da bar delimično pokrijete iskorišćeni minus. U tom slučaju ulazite u takozvani „nedozvoljeni minus“, koji sa sobom vuče efektivne kamatne stope i preko 100% na godišnjem nivou.

Kada i kako koristiti dozvoljeni minus?

Dozvoljeni minus po tekućem računu koristite samo kada Vam je to zaista neophodno. Nikada dozvoljeni minus nemojte koristiti kao dugoročni vid kreditiranja.

kalkulator i novac
kalkulator i novac / Izvor: Profimedia

Prednosti dozvoljenog minusa nad ostalim vrstama kreditiranja

Za razliku od klasičnih kredita, ovo je dinamični model kreditiranja: on je uvek raspoloživ i uvek ga je moguće podmiriti, bez naknada prevremenih otplata i posebnih procedura odobravanja.

U odnosu na kreditne i charge kartice, minus po tekućem računu Vas ne obavezuje da svakog meseca isplatite deo duga, ali Vas i ne ograničava da ne možete podmiriti Veći deo duga od pripadajućeg za taj mesec. Kod većine banaka, minus po tekućem računu sem kamate nema dodatnih troškova (kao što su članarina, izrada i sl. kod kartica).

Opasnosti kod korišćenja minusa po tekućem računu

Vrlo je bitno da se raspitate kod nekoliko banaka o ceni korišćenja minusa po tekućem računu i o pratećim naknadama banke. Pre izbora banke u kojoj ćete koristiti dozvoljeno prekoračenje, dobro uporedite troškove koje ćete imati.

Najvažnije je da znate da je ovo vid kreditiranja koji se koristi samo u kratkom periodu. Svako duže korišćenje minusa Vas može mnogo koštati.

Nikada ne ulazite u dozvoljeni minus do gornje granice! Ovde leži opasnost da uđete u zonu nedozvoljenog minusa i plaćate duplo veće kamate!

Ukoliko nemate mogućnost da izmirite obaveze po dozvoljenom minusu, razmislite o uzimanju kredita za refinansiranje ovakve vrste dugova. Kamate kod ovakvih kredita su drastično niže i ponekad mogu predstavljati jedino rešenje za Vas.

24.06.2014. 09:29