Skip to main content
Velika Plana

POMOĆ NEZAPOSLENIMA DA SE ZAPOSLE: Opština Velika Plana i  Služba za zapošljavanje daju po 300.000 dinara

Foto: Dušan Marić
Javni poziv je otvoren do 9. juna.

Opština Velika Plana i Nacionalna služba za zapošljavanje objavile su konkurs za dodeljivanje novčane pomoći za samozapošljavanje nezaposlenih osoba i zapošljavanje osoba koje pripadaju grupama koje se teže zapošljavaju.

DO PACIJENTA ZA OSAM MINUTA: Danski model rada službe za Hitnu medicinsku pomoć stiže u Srbiju

DO PACIJENTA ZA OSAM MINUTA: Danski model rada službe za Hitnu medicinsku pomoć stiže u Srbiju

NOVA MISTERIOZNA BOLEST POVEZANA SA KOVIDOM? Od nepoznatog virusa preminulo petoro dece, oglasili se srpski lekari

NOVA MISTERIOZNA BOLEST POVEZANA SA KOVIDOM? Od nepoznatog virusa preminulo petoro dece, oglasili se srpski lekari

PAPRENE CENE EKSKURZIJA: Evo koliko je potrebno izdvojiti za tri dana na Kopaoniku

PAPRENE CENE EKSKURZIJA: Evo koliko je potrebno izdvojiti za tri dana na Kopaoniku

Pomoć za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom, za osnivanje radnje, zadruge ili nekog drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanje privrednog društva.

Nezaposleni koji ostvari pravo na novac za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

Pravo na dobijanje pomoći može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva. Ukoliko se više nezaposlenih udruži svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć. 
Pravo na dodelu pomoći nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, filijala Smederevo - ispostava Velika Plana, da je završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije i da je ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Velika Plana
Foto: Dušan Marić

Javni poziv je otvoren do 9. juna.

Otvoren je i konkurs za zapošljavanje nezaposlenih građana koji spadaju u kategorije koje teže pronalaze posao. To su osobe bez završene osnovne ili srednje škole, osobe starije od 50 godina, osobe koje posao traže duže od godinu dana, žene i mladi do 30 godina starosti, korisnici novčane socijalne pomoći, mladi u hraniteljskim porodicama, žrtve porodičnog nasilja i Romi.

Visina pomoći je 225.000 po osobi, odnosno 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom, korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Pravo na novčanu pomoć poslodavac može ostvariti pod uslovom da pripada privatnom sektoru sa statusom preduzetnika ili pravnog lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100 odsto, da  je registrovan na teritoriji opštine Velika Plana, da nije imao prekid obavljanja delatnosti najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva, da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima, da u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije i da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Velika Plana
Foto: Dušan Marić

Ovde je rok za podnošenje prijave 30. juni. Za ovu svrhu u budžetu opštine predviđena su sredstva u iznosu od 6.500.000 dinara.  

- Iako je, pre svega zbog rata u Ukrajini, privreda objektivno u znatno težem položaju nego prošle godine, nismo smanjivali budžetska sredstva za pomoć u samozapošljavanju i zapošljavanju - kaže Miodrag Škorić, načelnik Odelenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj.
Prijave se podnose u ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje u Velikoj Plani.

Vremenska prognoza
Mestimično oblačno
17 Beograd