Skip to main content
Priska Matimba Nijambe

ISPRAVKA: Sutkinja Nijambe nije tražila da Mladić bude oslobođen po svim tačkama

Foto: Haški tribunal
Sutkinja Nijambe zapravo je iznela mišljenje da bi Mladiću trebalo ponoviti suđenje, po svim tačkama žalbe osim tačke 6, a ne da bi ga trebalo osloboditi. 

Mediji, a među njima i naš portal Srbija Danas, prvobitno je preneo informaciju o tome da je sutkinja Nijambe tražila da se Ratko Mladić oslobodi po svim tačkama, ali te informacije nisu tačne i u ovom tekstu se nalazi ispravka takvih informacija i promenjena je struktura članka tako da se sada jasno vidi šta je istina i da ne postoji nikakav dokaz koji bi podržao navode i te tvrdnje. Insinuacija da je sutkinja Nijambe tražila da se Ratko Mladić oslobodi po svim tačkama ne odgovara kontekstu vesti i činjenicama koje su se našle unutar samog članka. Tekst je ispravljen na osnovu analize organizacije raskrinkavanje.ba.    

Žalbeno veće tribunala u Hagu odbilo danas je odbilo žalbe Ratka Mladića, uz delimično suprotno mišljenje sudije Nijambe, te potvrdilo osuđujuću kaznu doživotnog zatvora. Zanimljvo da je sudija Nijambe po skoro svim tačkama žalbe imala suprotno mišljenje od ostatka Žalbenog veća.

Priska Matimba Nijambe je iz Zambije, a predsedavajuća je apelacionog Veća u slučaju Mladić. Pre deset godina, tačnije 2011. je izabrana za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, dok je od 2006. i sudija Visokog suda Zambije.

- Suprotno stavovima većine članova Veća, ne slažem se sa stavom da je među pojedincima u snagama bosanskih Srba i rukovodstvom RS-a postojao UZP prisilnog uklanjanja stanovništva, bosanskih muslimana. Ne smatram da je postojao zajednički cilj za takav zločinački poduhvat, nego da je stanovništvo enklava želelo da ode i da je, uz pomoć ARBiH i Ratnog predsedništva Žepe, postiglo sporazum o evakuaciji ljudi iz razloga ratne nužde. Shodno tome, ne mogu da zaključim da je bilo kakvo 'prisilno premeštanje' doprinelo zaključku o genocidu ili udruživanju radi vršenja genocida. Kao što ne mogu da zaključim, na osnovu ukupnih dokaza iz spisa da su muslimanske civile u srebreničkoj i žepskoj enklavi progonile snage bosanskih Srba s traženom posebnom namerom - napisala je sudija Nijambe u izdvojenom mišljenju.

Izdvojeno mišljenje sutkinje Nijambe navedeno je u celosti u poglavlju 6. presude Ratku Mladiću. U njemu, ona razmatra pojedinačno tačke žalbe koju je podnela Mladićeva odbrana. Kako se navodi, Nijambe smatra da se žalba odbrane trebala usvojiti po svim tačkama, osim tačke 6, koja se odnosi na udruženi zločinački poduhvat uzimanja taoca, osoblja UNPROFOR-a i UNMO-a na Palama, u Banjoj Luci i Goraždu, te u i oko Sarajeva. Netačni su, dakle, navodi u kojima se tvrdi da je “sutkinja Nijambe po svim tačkama žalbe imala suprotno mišljenje od ostatka Žalbenog veća”, s obzirom na to da u vezi sa tačkom 6 nije imala suprotno mišljenje od ostatka Veća.

Ipak, činjenica da je sutkinja imala različito mišljenje od ostatka Žalbene komisije u većini tačaka žalbe odbrane ne znači da bi “oslobodila Mladića”, kako tvrde mediji. U zaključnom delu njenog izdvojenog mišljenja, Nijambe navodi:

- S obzirom na sve navedeno, uzimajući u obzir prirodu i obim grešaka u pravu identifikovanih u ovom slučaju, u skladu sa pravilom 144 (C) Pravilnika, naredila bih da se gospodinu Mladiću ponovi postupak pred drugim pretresnim vijećem po svim tačkama optužnice, osim tačke 6. u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom uzimanja taoca. 

Sutkinja Nijambe zapravo je iznela mišljenje da bi Mladiću trebalo ponoviti suđenje, po svim tačkama žalbe osim tačke 6, a ne da bi ga trebalo osloboditi. 

Dodatno, tačka 9 žalbe odbrane odnosi se na kaznu koja je izrečena prvostepenom presudom Ratku Mladiću. Kako u izdvojenom mišljenju o ovoj tački Nijambe navodi, član 15. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima nalaže da maksimalna kazna koja se okrivljenom može izreći retroaktivno ne sme biti veća od maksimalne kazne koja je zakonski bila predviđena u vreme kada je delo počinjeno. S tim u vezi, sutkinja Nijambe ističe da je u vreme kada su počinjeni zločini za koje je Mladić pravosnažno osuđen, maksimalna kazna u bivšoj Jugoslaviji iznosila 20 godina zatvora, te da bi zbog toga “izrekla kaznu od 20 godina zatvora”. Također, Nijambe navodi i da je u izricanju kazne u obzir trebalo uzeti i zdravstveno stanje optuženog.

- Uzimajući u obzir sve gore navedene faktore i dajući im dovoljnu težinu, izrekla bih kaznu od 20 godina zatvora. 

 

Vremenska prognoza
Clear sky
6 Beograd