Skip to main content
Foto: Srbija Danas

Korak napred ka boljoj budućnosti

Foto: Srbija Danas
Trajanje programa je 9 meseci - tokom trajanja programa NSZ angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 20.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem i 24.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem.

Trajanje programa je devet meseci i prava je šansa da mladi steknu preko potrebno radno iskustvo Nacionalna služba za zapošljavanje započinje program podsticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih lica, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva, a koji ima simboličan naslov "Moja prva plata".

OVO SU LOKACIJE U SRBIJI GDE SU NEKRETNINE NAJSKUPLJE: Cene kvadrata idu i više od 9.000 evra

OVO SU LOKACIJE U SRBIJI GDE SU NEKRETNINE NAJSKUPLJE: Cene kvadrata idu i više od 9.000 evra

Promocija programa "Moja prva plata" u Jagodini

Promocija programa "Moja prva plata" u Jagodini

OVA ZEMLJA PROFITIRALA ZA VREME PANDEMIJE! Porast broja turista za 15,3 odsto

OVA ZEMLJA PROFITIRALA ZA VREME PANDEMIJE! Porast broja turista za 15,3 odsto

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. Pored navedenog iznosa novčane naknade, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva.

Pravo učešća u realizaciji programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

- ima sedište na teritoriji Republike Srbije

- izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima

- u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije

- izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje

- ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica;

- ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Nezaposlena lica koja se mogu uključiti u program ukoliko:

- se nalazi na evidenciji Nacionalne službe,

- ima najmanje srednje obrazovanje,

- ima do navršenih 30 godina života,

- nema radnog iskustva, odnosno ima prethodno stečeno radno iskustvo kraće od trajanja ovog programa (9 meseci),

- nije bilo u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Provera kompletnosti podnetog zahteva i ispunjenost uslova za učešće u programu

U cilju provere ispunjenosti uslova Nacionalna služba zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca. Nakon prijave kandidata, poslodavci vrše proces selekcije prijavljenih kandidata u periodu od 16.10.2020. godine do 31.10.2020. godine.

U roku od 7 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

PAPRENO! Kupio NAJSKUPLJI STAN u Beogradu, a iznos koji je dao za 144 kvadrata udara u glavu

PAPRENO! Kupio NAJSKUPLJI STAN u Beogradu, a iznos koji je dao za 144 kvadrata udara u glavu

Pink taksi i Komercijalna banka - prvi korisnici "PKSinstantPAY" aplikacije

Pink taksi i Komercijalna banka - prvi korisnici "PKSinstantPAY" aplikacije

Brigu o vašem  zdravlju poverite "Dunav osiguranju"

Brigu o vašem  zdravlju poverite "Dunav osiguranju"

Mere Vlade očuvale su radna mesta i ekonomsku stablinost

Mere Vlade očuvale su radna mesta i ekonomsku stablinost

MALINE U SRBIJI PO VIŠIM OTKUPNIM CENAMA OVE GODINE: Proizvođači se žale na male prihode

MALINE U SRBIJI PO VIŠIM OTKUPNIM CENAMA OVE GODINE: Proizvođači se žale na male prihode

Vremenska prognoza
Mist
2 Beograd