Četvrtak 07. dec 2023.
Dušan Marić

IZ ŠTAMPE JE IZAŠLA NOVA KNJIGA NOVINARA DUŠANA MARIĆA: Ratni dnevnik Kupresa - Sinovi vitoroga

Foto: Dušan Marić
Iz dana u dan je zapisivao dramatične događaje na ratištu

Novinar Dušan Marić iz Velike Plane je od 1992. do 1995. komandovao izviđačko-diverzantskom četom 7. kupreške motorizovane brigade VRS. 

Krenuli smo u smrt sa pesmom MOŽDA NEBO ZNA, a onda je Darko na Košarama završio sa RUPAMA U LICU

Iz dana u dan je zapisivao dramatične događaje na ratištu. Ovo je njegov dnevnik. Njegova ukupno sedma knjiga, a šesta knjiga o ratovima koji su od 1991. do 1999. godine vođeni na teritoriji bivše SFRJ.

DAO JE ŽIVOT ZA SRPSTVO NA KOŠARAMA: Posmrtni ostaci ovog RUSKOG HEROJA nikada nisu pronađeni!

1.328 ratnih dana, više od 1.000 imena, desetine izviđačko-diverzantskih akcija i tenkovsko-artiljerijskih i pešadijskih bitaka za Kupres, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Tomisalavgrad, Prozor, Glamoč, Šipovo, Jajce i Mrkonjić Grad, u kojima je poginulo više od 3.500 a ranjeno oko 7.000 boraca JNA, VRS, HV, HVO, tzv. Armije BiH, dobrovoljaca iz Srbije i Hrvatske i civila, susreti u predasima između bitaka radi razmene mrtvih, NATO, mudžahedini, pakao u hrvatskim logorima, hrvatsko-muslimanski sporazumi protiv VRS, ratne karte, spiskovi poginulih, politička trgovina Kupresom i Visokom Krajinom....sadržaj su ove knjige.

Dušan Marić
Foto: Dušan Marić

Posebno detaljno, iz dana u dan, iz sata u sat, opisani su najznačajniji predratni i ratni događaji na Kupreškoj visoravni. Dok čitate knjigu imate osećaj da se pred vama, kao na traci, smenjuju bitke i stradanja. 

Naoružavanje i pripreme za rat Srba i Hrvata na Kupreškoj visoravni 1991. i 1992. godine.

Napad HV i HVO na Donji Malovan i Kuprešku visoravan 3. aprila 1992. Protivnapad JNA i srpskih dobrovoljaca pod komandom Slavka Lisice, Stanislava Galića i Ratka Mladića iz pravca Šipova i Blagaja, oslobađanje Kupresa, Donjeg i Gornjeg Malovana. Samo posle bitke koja se na Kupreškom polju odigrala 10. aprila 1992. na bojištu je ostalo oko 200 poginulih vojnika.

Žestoke atriljerijske bitke u proleće i leto 1992. u Donjem Malovani i Ravnom. Zamenik komandanta šipovačkog bataljona je zapisao da je u julu i avgustu na položaje njegove jedinice palo 7.000 granata!

Dušan Marić
Foto: Dušan Marić

Egzodus 10.000 Srba iz Čipuljića i Bugojna u maju 1992. prema Kupresu i Donjem Vakufu.

Ofanzive VRS u avgustu i novembru 1992. prema Bugojnu, zauzimanje Male Šuljage, Risovca, Lukića livada i Đoline kose.

Odlasci delova 7. kupreške brigade VRS na druga ratišta i velika izgibija u oktobru 1992. kod Goražda.

Ofanziva muslimanske vojske iz Bugojna prema Kupresu u martu 1994. Zauzimanje Male Šuljage, Lukića livada i Šipinog mosta. Protivnapad 7. brigade i oslobađanje Lukića livada, Osmanagine kose i Male Koprivnice.

Ogorčene bitke hrvatske i muslimanske vojske za Bugojno, Gornji Vakuf i Prozor u leto 1993. godine, posle kojih Srbi sa Kupresa od uništenja spašavaju oko 3.000 hrvatskih civila i 1.000 hrvatskih vojnika. Ukupno 4.000 neprijateljskih vojnika i civila.

Dušan Marić
Foto: Dušan Marić

Slomljene ofanzive muslimanske vojske na Mračaj u maju i septembru 1994. godine.

Ofanziva celog jednog i delova drugih korpusa muslimanske vojske 19. oktobra 1994. iz pravca Bugojna na Kupres i 7. brigadu VRS i danonoćne dvonedeljne borbe 3.000 boraca VRS protiv 12.000 muslimanskih boraca na Risovcu, Đolinoj kosi, Kupreškim vratima, Stožeru, Malom Stožeru, Koprivnici, Demirovcu, Velikoj Šuljagi, Priviji, Lupoglavi, Siveru, Mračaju, Stožercu, Semešnici, Bukovači... posle kojih je VRS utvrdila liniju odbrane Kupresa na Kupreškim vratima i Stožeru.

Verolomno hrvatsko kršenje višemesečnog primirja između HVO i VRS u BiH 1. novembra 1994. Napad 5.000 pripadnika HVO na jedinice VRS na Kupreškoj visoravni s leđa, pad Ravnog, Rilića, Donjeg Malovana i Vukovska i izvlačenje 7. brigade iz Kupresa i obruča dve neprijateljske vojske, 3. novembra, na brda severno od Zlosela, radi odbrane Blagaja, severnih i severozapadnih delova Kupreške visoravni i prilaza Šipovu i Mrkonjić Gradu.

Egzodus nekoliko hiljada srpskih porodica iz Kupresa, Bugojna, Bućovače, Begovog Sela, Odžaka, Donjeg i Gornjeg Malovana, Rilića, Vukovska, Kudilja, Svitlica, Zanagline, Botuna, Donjeg Ravnog, Gornjeg i Donjeg Mušića u progonstvo. U tuđinu. U Banjaluku, Bijeljinu, Novi Sad, Nemačku, SAD, Kanadu, Australiju, Austriju, Englesku...U nepovrat.
Jednomesečna zajednička ofanziva HVO i muslimanske vojske na Blagaj i Veliku Plazenicu u novembru 1994. i junačka odbrana u teškim borbama desetkovane 7. brigade.
Bezuspešni pokušaji gardijskih brigada HVO i tzv. Armije BiH u julu i avgustu 1995. da artiljerijsko-pešadijskim napadima, uz kanonade od nekoliko hiljada granata dnevno, probiju linije odbrane 7. brigade na Velikoj Plazenici, Maloj Plaji, iznad Zlosela, na Kurljaju, Prikoj Jelovači i Procipu, zauzmu Blagaj i izvrše proboj prema Šipovu.

Dušan Marić
Foto: Dušan Marić

Okupacija Bosanskog Grahova i Glamoča krajem jula 1995. a nekoliko dana kasnije pad Knina i okupacija RSK. 

Ofanziva HV, HVO, NATO i muslimanske vojske na Mliništa, Veliki Vitorog, Kupreško polje, Blagaj, Veliku Plazenicu, Košćane i Donji Vakuf 8. septembra 1995. Povlačenje VRS sa Mliništa, Velikog Vitoroga, Kupreške visoravni, Komara i Vlašića i okupacija Baraća, Pljeve, Blagaja, Donjeg Vakufa, Rastičeva, Šemenovaca, Novog Sela, Mrđenovaca, Barjemovaca, Ljuše, Strojica, Šipova, Jajca, Gerzova, Volara, Natpolja, Jezera, Majdana...

Odlazak nekoliko stotina preostalih porodica kupreških Srba u progonstvo.

Povlačenje VRS na prilaze Mrkonjić Gradu i jednomesečna odbrana tog grada, Podrašnice i Manjače, na Goloj planini, Lisini i Malom Dimitoru.

Združena ofanziva HV i HVO 8. oktobra 1995. na Mrkonjić Grad, zauzimanje tog grada, velika izgibija boraca 7. kupreške brigade na planini Lisini i povlačenje VRS na Manjaču i prilaze Banjaluci.

Pljačkanje hrvatskih i muslimanskih i paljenje srpskih sela na Kupreškoj visoravni. Rušenje katoličkih i pravoslavnih crkava.

Kraj rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je jedna desetina Kupreške visoravni, s Velike Plazenice do vrha Velikog Vitoroga, vraćena u sastav Republike Srpske.

Dušan Marić
Foto: Dušan Marić

Povratak prognanog srpskog stanovništva na Kuprešku visoravan.

U knjizi su objavljeni spiskovi poginulih. 

Spisak svih Kuprešana, vojnika i civila, njih 230, koji su poginuli braneći zavičaj ili druge krajeve Republike Srpske. Spisak svih pripadnika 7. brigade i drugih jedinica VRS i JNA iz Šipova, Ključa, Mrkonjić Grada, Donjeg Ribnika, Banjaluke, Glamoča, Bugojna, Drvara....koji su poginuli braneći Kuprešku visoravan.

Spisak svih pripadnika 7. kupreške brigade, iz Kupresa, Šipova, Mrkonjića, Ključa, Bugojna i Banjaluke, koji su poginuli na drugim ratištima.

U dnevniku nema izostavljenih istina, skrivanja svojih i izmišljanja tuđih krivica i zločina i kada ga pročitate shvatićete sav besmisao rata. Ostaće samo divljenje srpskim, hrvatskim i muslimanskim junacima koji su na krajiškim planinama, tamo gde vrhovi dodiruju nebo, vodili ogorčene bitke na život i smrt, sa strahom od smrti i nadom u pobedu. 

I žal za njihovim uzalud izgubljenim životima. Za njihovom mladošću, koju su iskidali rafali mitraljeza, geleri bombi, tenkovskih i artiljerijskih granata....

KNjIGU „SINOVI VITOROGA“ MOŽETE DA PORUČITE NA TELEFON 064 316 78 06.

Vremenska prognoza
Pretežno oblačno
4 Beograd