Četvrtak 22. feb 2024.
Miloš Vučević

Briga o penzionerima jedan od prioriteta Vučevićeve politike u Novom Sadu- Vučević kao gradonačelnik pokrenuo mere od 700 miliona dinara za dobrobit penzionera

Foto: nsuzivo.rs
Briga o penzionerima je na prvom mestu, istakao je Vučević.

Tokom XVIII i XIX veka brojni oficiri iz Vojne krajine su se posle penzionisanja, opredeljivali da penzionerske dane provode u Novom Sadu. To je bio razlog zašto je i Novi Sad često šaljivo bio zvan i penzioneropolis.

GRADONAČELNIK ĐURIĆ U VETERNIKU: Asfaltirano čak 26 ulica, uloženo skoro tri milijarde dinara, a gradićemo i novi dom zdravlja i klub penzionera (FOTO)Milan Đurić

GRADONAČELNIK ĐURIĆ U VETERNIKU: Asfaltirano čak 26 ulica, uloženo skoro tri milijarde dinara, a gradićemo i novi dom zdravlja i klub penzionera (FOTO)

"MNOGO JE ŽRTAVA PALO DA BI SE STVORILA OVAKVA SRBIJA" Vučević podsetio na važnost 25. novembra za SRPSKU ISTORIJU (FOTO)vucevic

"MNOGO JE ŽRTAVA PALO DA BI SE STVORILA OVAKVA SRBIJA" Vučević podsetio na važnost 25. novembra za SRPSKU ISTORIJU (FOTO)

VELIKA NARODNA SKUPŠTINA U NOVOM SADU 1918. OSTALA JE OHRABRENJE ZA BUDUĆE GENERACIJE Miloš Vučević, kao gradonačelnik, zalagao se za obeležavanje Prisajedinjenja i poštovanje tradicija Srpske VojvodineMiloš Vučević

VELIKA NARODNA SKUPŠTINA U NOVOM SADU 1918. OSTALA JE OHRABRENJE ZA BUDUĆE GENERACIJE Miloš Vučević, kao gradonačelnik, zalagao se za obeležavanje Prisajedinjenja i poštovanje tradicija Srpske Vojvodine

U Kraljevini Jugoslaviji, nisu svi zaposleni imali pravo na penziju. Veća preduzeća su formirala penzione fondove, a državni činovnici su po zakonu od 1923. godine (dopunjenom 1931.) stavljani u penziju kad navrše 65 godina života.

 Milošević i DOS osiromašili penzionere 

Posle Drugog svetskog rata, već 1946. doneti su novi propisi sa socijalnim obeležjem, po kojima su svi zaposleni imali pravo na penziju, što važi i za vojna lica i ratne i mirnodopske invalide. Kako je grad populaciono rastao, tako se povećavao i broj penzionera što je prirodno vodilo ka rešavanju pitanja njihovog položaja u društvu. 

Raspad Jugoslavije i početak složene društveno-ekonomske krize uzrokovao je pogoršanje socijalnog i materijalnog položaja penzionera. Veliki deo njih našao se u zoni siromaštva. Mere socijalne politike i socijalne zaštite koje se su sprovodile vlade Slobodana Miloševića, kao i kasnije brojnih vlada DOS-a nisu obezbedile institucionalne i vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite za naše starije sugrađane.

Miloš Vučević
Foto: nsuzivo.rs

Opremljeno 19 klubova penzionera

Nakon preporoda gradskih finansija i generalnog poboljšanja ekonomske klime, na insistiranje tadašnjeg gradonačelnika Miloša Vučevića, Grad Novi Sad je pokrenuo niz mera za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja penzionera. Važno je napomenuti da je na ime podrške starijim sugrađanima, kroz različite vidova finansijske i materijalne podrške, u periodu od 2012-2022. godine, izdvojena su sredstva u iznosu od 1.227.071.763,73 dinara.

Ovo je jasno vidljiv jačanje ekonomske moći Novog Sada, ali i nedvosmislene brige prema penzionerima

. U periodu 2012-2021. godine, Grad Novi Sad je izdvojio ukupno 711.816.119,00 dinara na ime podrške starim licima putem usluga koje pruža Gerontološki centar „Novi Sad“, i to za usluge pomoći u kući; finansiranje klubova za odrasla i starija lica, i finansiranje dnevnog boravak za odrasla i stara lica.

Od 2016. godine do kraja 2022. godine Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove izvela je radove na izgradnji, rekonstrukciji i objekata domova penzionera, klubova penzionera i mesnih organizacija penzionera u ukupnom iznosu od 176 miliona dinara dok je za opremanje izdvojeno u istom periodu ukupno 219 miliona dinara.

Za opremanje 19 klubova penzionera pri Gerontološkom centru „Novi Sad“ i kapitalno održavanje i opremanje Prihvatilišta za odrasla lica u Futogu, u periodu od 2012-2021. godine utrošena su sredstva u iznosu od 118.973.764,73 dinara.

Vučević finansijski pomagao najugroženije seniore

Na insistiranje Miloša Vučevića, Grad Novi Sad, u saradnji sa Udruženjem penzionera Grada Novog Sada, počev od 2016. godine, počelo je organizovanje klimatsko-rehabilitaciono oporavak za oko 400 penzionera godišnje, u banjama širom Srbije.

Misleći o svima, uvedena je i finansijska podrška penzionerima koji primaju najniži iznos penzije u iznosu od 5.000,00 dinara. Ova pomoć je uvedena od 2015. godine. U periodu od 2015-2021 godine, za ovu namenu su utrošena sredstva u iznosu od 94.545.000,00 dinara.

Naše društvo, kao i ona u okruženju ubrzano se populaciono menjaju, zbog čega su bitne politike koje se bave položajem penzionera.

Miloš Vučević je među prvima prepoznao svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju penzioneri, zbog čega je pokrenuo niz akcija koje omogućavaju našim najstarim sugrađanim da uživaju u svojim zasluženim penzijama sa dostojanstvom i sigurnošću koju zaslužuju.

Vremenska prognoza
Tamni oblaci
12 Beograd