Skip to main content
Svinja i njen gazda

Svinja i čovek su slični, ne samo kad im oštrica noža miluje vrat

Foto: Profimedia
Tarabići su samo amateri - PROROČANSTVO ofucanog pacova je nepogrešivo!

Prostorija‭ ‬je‭ ‬bila‭ ‬veoma‭ ‬mala‭ ‬i‭ ‬zagušljiva.‭ ‬U‭ ‬uglovima‭ ‬plafona‭ ‬visila‭ ‬je‭ ‬paučina‭ ‬u‭ ‬kojoj‭ ‬su‭ ‬se‭ ‬klatile‭ ‬muve‭ ‬i‭ ‬komarci‭ ‬čekajući‭ ‬smrt.‭ ‬Prašina‭ ‬je‭ ‬u‭ ‬debelom‭ ‬sloju‭ ‬prekrivala‭ ‬sve‭ ‬zidove.‭ ‬Na‭ ‬betonu‭ ‬je‭ ‬pored‭ ‬ustajalog‭ ‬izmeta‭ ‬ležao‭ ‬valov‭ ‬ispunjen‭ ‬prekrupom‭ ‬i‭ ‬prljavom‭ ‬vodom.‭ ‬Bilo‭ ‬je‭ ‬leto‭ ‬i‭ ‬nesnosna‭ ‬vrućina je‭ ‬zadavala ‬ogromne‭ ‬probleme‭ ‬mladoj‭ ‬krmači‭ ‬koja‭ ‬je‭ ‬živela‭ ‬u‭ ‬ovom‭ ‬skučenom‭ ‬svinjcu.‭ Ležala je‭ ‬pribijena‭ ‬uz‭ ‬jedan‭ ‬od‭ ‬zidova.‭ ‬Teško‭ ‬je‭ ‬disala.‭ ‬Samo‭ ‬je‭ ‬povremeno‭ ‬ustajala‭ ‬da‭ ‬popije‭ ‬malo‭ ‬vode‭ ‬i‭ ‬pojede‭ ‬koje zrno‭ ‬prekrupe‭ ‬kako‭ ‬bi‭ ‬zadovoljila‭ ‬svoj‭ ‬pozamašan‭ ‬stomak.‭

Bila‭ ‬je‭ ‬srećna.‭ ‬Imala‭ ‬je‭ ‬uvek‭ ‬dovoljno‭ ‬da‭ ‬jede‭ ‬i‭ ‬pije,‭ ‬a‭ ‬što‭ ‬se‭ ‬nje‭ ‬tiče‭ ‬- ništa‭ ‬joj‭ ‬više‭ ‬i‭ ‬ne‭ ‬treba.‭ ‬I‭ ‬tog‭ ‬se‭ ‬dana‭, ‬umeljana‭ ‬u‭ ‬sopstvenom‭ ‬izmetu,‭ ‬tovila‭ ‬i‭ ‬lenčarila.

Žena sa glavom svinje
Foto: Profimedia

 

U dnu zida, suprotno‭ ‬od‭ ‬mesta na kom je ležala krmača,‭ ‬bila‭ ‬je‭ ‬mala‭ ‬rupa.‭ ‬Kroz‭ ‬nju‭ ‬je‭ ‬oticala‭ ‬mokraća.‭ ‬Povremeno‭ ‬bi‭ tuda prolazio ‬i‭ ofucani ‬seoski‭ ‬pacov.‭ ‬Baš‭ ‬tog‭ ‬dana,‭ ‬pacov‭ ‬je‭ ‬odlučio‭ ‬da‭ ‬popriča‭ ‬s‭ ‬krmačom.‭ ‬Provirio‭ ‬je‭ ‬kroz‭ ‬rupu‭ ‬i‭ ‬javio‭ ‬joj‭ ‬se.‭ Utovljenica‭ ‬je‭ ‬zbunjeno‭ ‬otpozdravila‭ ‬i‭ ‬nastavila‭ ‬da‭ ‬leži.

- Želiš‭ ‬li‭ ‬da‭ ‬ti‭ ‬proreknem‭ ‬sudbinu,‭ ‬gledaću‭ ‬ti‭ ‬u‭ ‬kukuruz‭ – ‬upitao‭ ‬je‭ ‬pacov.

- Gledaj,‭ ‬molim‭ ‬te,‭ ‬baš‭ ‬bi‭ ‬to‭ ‬bilo‭ ‬zanimljivo‭ – ‬oduševljeno‭ ‬je‭ ‬groknula‭ ‬mlada‭ ‬krmača‭ ‬i‭ ‬podigla‭ ‬svoj‭ ‬debeli‭ ‬vrat.

Pacov‭ ‬je‭ ‬izvukao‭ ‬desetak‭ ‬zrna‭ ‬kukuruza‭ ‬i‭ ‬krenuo‭ ‬da‭ ‬ih‭ ‬meša.‭ ‬Krmačine‭ ‬crne,‭ ‬velike‭ ‬oči‭ su ‬zainteresovano ‬pratile‭ ‬svaki‭ ‬pokret‭ ‬živahnog, minijaturnog ‬glodara.

- Živećeš‭ ‬ovim‭ ‬životom‭ ‬još‭ ‬neko‭ ‬vreme.‭ ‬Čovek‭ ‬će‭ ‬te‭ ‬dobro‭ ‬hraniti‭ ‬i‭ ‬pojiti.‭ ‬Kukuruza‭ ‬ćeš‭ ‬imati‭ ‬u‭ ‬izobilju.‭ ‬Posle‭ ‬određenog‭ ‬vremena,‭ ‬čovek‭ ‬će‭ ‬ti‭ ‬dovesti‭ ‬brava‭ ‬koji‭ ‬će‭ ‬bezosećajno‭ ‬i‭ ‬nagonski‭ ‬skočiti‭ ‬na‭ ‬tebe‭ ‬i‭ ‬postati‭ ‬otac‭ ‬tvojih‭ ‬prasića.‭ ‬Izmet‭ ‬koji‭ ‬ćeš‭ ‬sejati‭ ‬po‭ ‬svinjcu‭, ‬tvoj‭ ‬gazda‭ ‬će‭ ‬‬redovnije ‬‬čistiti‭ ‬kada‭ ‬se‭ ‬budeš‭ ‬oprasila.‭ Čak‭ ‬će‭ ‬i‭ ‬kukuruza‭ ‬biti‭ ‬više!

- Divno‭ – ‬oduševljeno‭ ‬je‭ ‬groknula‭ ‬mlada‭ ‬krmača‭ ‬i‭ ‬na‭ ‬trenutak‭ ‬prekinula‭ ‬glodarevo‭ ‬izlaganje.

Sajam pirotske peglane kobasice
Foto: Tanjug

 

- Zgnječićeš‭ – ‬nastavio‭ ‬je‭ ‬pacov‭ – zgnječićeš ‬pozamašnim trbuhom dva‭ ‬svoja‭ ‬praseta‭ ‬i‭ ‬u‭ ‬životu‭ ‬će‭ ‬ti‭ ‬ostati‭ ‬još‭ ‬četiri.‭ ‬Njih‭ ‬ćeš‭ ‬dojiti‭ ‬dok‭ ‬malo‭ ‬ne‭ ‬porastu,‭ ‬a‭ ‬onda‭ ‬će‭ ‬ih‭ ‬tvoj‭ ‬gazda‭ ‬odvesti‭ ‬na‭ ‬klanje‭ ‬zato‭ ‬što‭ ‬će‭ ‬želeti‭ ‬da‭ ‬proslavi‭ ‬slavu. Mlado meso, za posebne prilike, nisi ti te sreće da mu je slava posna. ‬Zaklaće‭ ‬ih‭ ‬mlađi‭ ‬gazdin‭ ‬sin. Oštrim‭ ‬nožem!‭ - promrljao je pacov značajno pogledavši krmaču. Nastavio je posle reske dramske pauze:

‬- Dodirujući‭ ‬svako‭ ‬od‭ ‬tvojih‭ ‬prasića‭, mladi gazda će ‬osećati‭ ‬njihovu‭ ‬toplotu‭ ‬i‭ ‬život‭ ‬kako‭ ‬pleše‭ ‬njihovim‭ ‬krhkim‭ ‬telima.‭ ‬Prerezaće‭ ‬im‭ ‬vene‭ ‬i‭ ‬osetiće‭ ‬njihovu‭ ‬vrelu‭ ‬krv‭ ‬na‭ ‬rukama.‭ ‬Stisnuće‭ ‬ti‭ ‬prase‭ ‬i‭ ‬osetiće‭ ‬njegove‭ ‬poslednje‭ ‬trzaje.‭ ‬Sve‭ ‬ovo‭ ‬će‭ ‬mu‭ ‬biti‭ ‬odvratno‭ ‬i‭ ‬gadiće‭ ‬se‭ ‬sam‭ ‬sebe,‭ ‬ali‭ ‬će‭ ‬nastaviti‭ ‬sa‭ ‬klanjem‭ ‬zbog‭ ‬oca. Jer, to‭ ‬što‭ ‬radi, to je‭ ‬neminovnost. Posao mora da se obavi. A i kožura je lepa kad krcka!‭ ‬Rasklatiće‭ potom ‬jednog‭ ‬po‭ ‬jednog,‭ ‬izvadiće‭ ‬im‭ ‬creva,‭ ošuriće im dlaku, ‬a‭ ‬sutradan‭ ‬će‭ ‬ih‭ ‬grickati‭ ‬i‭ ‬više‭ ‬se‭ ‬neće‭ ‬sećati‭ ‬one‭ ‬nelagodnosti‭ ‬prilikom‭ ‬klanja.‭ ‬Ukus‭ ‬tvojih‭ ‬prasića‭ ‬izbrisaće‭ ‬mu‭ ‬sećanja‭!

- Ipak‭ ‬mi‭ ‬se‭ ‬čini‭ ‬da‭ ‬je‭ ‬on‭ ‬dobar‭ ‬čovek.‭ ‬Gnušao‭ ‬se‭ ‬toga‭ ‬što‭ ‬je‭ ‬radio‭! - imala je razumevanja krmača majka.

- Ako‭ ‬ti‭ ‬tako‭ ‬kažeš,‭ ‬krmačo,‭ ‬ali‭ ‬znaj‭ ‬da‭ ‬će‭ ‬on‭ ‬sa‭ ‬nožem‭ ‬u‭ ‬ruci‭ ‬"pomaziti"‭ i‭ ‬tvoj‭ ‬vrat‭ ‬kada‭ ‬budeš‭ ‬omatorila‭ i‭ ‬kada‭ ‬tvoja‭ ‬utroba‭ ‬više‭ ‬ne‭ ‬bude‭ ‬mogla‭ ‬da‭ ‬odgaji‭ ‬nove‭ ‬prasiće.‭ ‬Zabiće‭ ‬ti‭ ‬oštricu‭ ‬u‭ ‬gušu!‭ ‬Vriskaćeš,‭ ‬boleće‬ te, ‬mutiće‬ ti‭ ‬se‭ ‬pred‭ ‬očima.‭ ‬Gutaćeš‭ ‬sopstvenu‭ ‬vrelu‭ ‬krv.‭ ‬Za‭ ‬nekoliko‭ ‬sati‭, ‬tvoj‭ ‬debeli‭ ‬stomak‭ ‬će se topiti‭ ‬u‭ ‬ogromnom‭ ‬bakraču‭! Postaćeš čvarak...

- Ovo‭ ‬i‭ ‬nije‭ ‬tako‭ ‬lepo! A,‭ ‬da‭ ‬li‭ ‬ću‭ ‬za‭ ‬života‭ ‬imati‭ ‬kukruza‭ ‬u‭ ‬izobilju‭ – ‬upitala‭ ‬je‭ ‬krmača.

- Imaćeš,‭ ‬naravno.

- Onda‭ ‬sve‭ ‬ovo‭ ‬i‭ ‬nije‭ ‬toliko‭ ‬strašno‭ – ‬reče‭ ‬krmača,‭ ‬skoči‭ ‬ka‭ ‬pacovu,‭ ‬proguta‭ ‬ga‭ i‭ ‬smaza‭ ‬u‭ ‬jednom‭ ‬zalogaju.

 

...otac‭ ‬mi‭ ‬uvek‭ ‬kad‭ ‬koljemo‭ ‬svinje‭ ‬kaže‭ ‬da‭ one‭ ‬imaju‭ ‬isti‭ ‬raspored‭ ‬organa‭ ‬kao‭ ‬i ‬čovek...

 

 

Vremenska prognoza
Pretežno oblačno
16 Beograd